Gala

Ahşabın doğallığını ofisinizde yaşayın...

Heksagram; üst üste gelmiş iki üçgenle oluşturulmuş altı köşeli yıldız olarak bilinir. Geleneksel olarak yapısı iki ana anlatımla açıklanmaktadır. İlki üst kısma ait köşe dişi unsurdur ve “su” olarak simgelenir. Diğeri de alt kısma ait köşedir ve erkil unsurdur. Bu da “ateş” olarak tasvir edilir. Burada sunular su ve ateş, birlikte gizemli, uyumlu bir düalite düzenini gösteren kombinezon olarak yorumlanmıştır. Kozmolojik yorumunda ise ateş ve su düalitesinin karşısında yer alan “hava” ve “toprak” sembolleriyle birlikte dört elementi bir araya getiren sembol olarak düşünülmüştür. Günümüzde yer alan bazı semboller, evrensel anlamlar taşımakla birlikte bu semboller insanlık tarihi boyunca çok uzun yıllardan beri günümüze ulaşmayı başarmışlardır.

Ürün Grubu
Ofis
Ürün Sınıfı
Yönetici Grupları
Ürün Adı
Gala
Ürün Modeli

Siz Yeter ki İsteyin...